Viziteaza magazinul FarmaBlu.ro pe ShopMania vezi produsele la promotie

Producatori

Ampril 10mg x 30cp

Ampril 10mg x 30cp
Producator: KRKA DD SLOVENIA Substanta activa: RAMIPRILUM
ID: 4641

Informatii cumparare

Produs similar:

Exforge 5mg/80mg x 56cp.film
199.99 RON
Acest produs nu poate fi achizitionat online! Conform legislatiei actuale acest medicament poate fi cumparat doar direct din farmacii pe baza de reteta.
ASCII

Actiune:

Precursorul ramipril suferă un pasaj hepatic metabolic de primă trecere extensiv, ceea ce este important pentru formarea (prin hidroliză, preponderent hepatică) a singurului metabolit activ, ramiprilatul. Pe lângă activarea în ramiprilat, ramiprilul este glucuronizat şi transformat în esterul ramipril diketopiperazină. Ramiprilatul este de asemenea glucuronizat şi transformat în ramiprilat diketopiperazină acidă. Datorită activării/metabolizării precursorului, biodisponibilitatea ramiprilului este de aproximativ 20% din doza orală.După administrarea orală în doze de 2,5 mg şi 5 mg, biodisponibilitatea ramiprilatului este de aproximativ 45%, comparată cu biodisponibilitatea după administrare intravenoasă a aceloraşi doze. După administrarea orală a unei doze de 10 mg ramipril marcat radioactiv, aproximativ 40% din cantitate este excretată prin fecale şi aproximativ 60% prin urină. După administrare i.v. de ramipril, aproximativ 50-60% din doză se regăseşte în urină (sub formă de ramipril şi metaboliţi), iar aproximativ 50% este eliminată pe alte căi decât cea renală. După administrare i.v. de ramiprilat, aproximativ 70% din substanţă şi metaboliţii săi se elimină pe cale urinară, indicând faptul că aproximativ 30% din ramipril este excretat pe alte căi. După administrarea unei doze de 5 mg ramipril la pacienţii cu drenaj biliar, aproximativ aceeaşi cantitate de ramipril şi metaboliţi au fost excretaţi atât în urină, cât şi în bilă în primele 24 ore.Aproximativ 80-90% dintre metaboliţii excretaţi în urină şi în bilă au fost identificaţi ca ramiprilat sau metaboliţi ai ramiprilatului. Glucuronidul de ramipril şi diketopiperazina de ramipril au reprezentat aproximativ 10-20% din total, în timp ce ramiprilul nemetabolizat a reprezentat aproximativ 2%.Studiile la animal care alăptează au arătat că ramiprilul trece în laptele matern. Ramipril este rapid absorbit după administrare orală. Absorbţia ramiprilului marcat radioactiv este de cel puţin 56%, după cum a fost evaluat prin determinarea radioactivităţii în urină, ce reprezintă una dintre căile de eliminare. Administrarea alimentelor nu influenţează absorbţia.După administrare orală, concentraţiile maxime plasmatice sunt atinse în o oră. Timpul de înjumătăţire-eliminare este de aproximativ 1 oră. Concentraţiile plasmatice maxime de ramiprilat se ating în 2-4 ore după administrare orală de ramipril. Concentraţiile plasmatice de ramiprilat scad în mod polifazic. Fazele de distribuţie iniţială şi eliminare prezintă un timp de înjumătăţire de aproximativ 3 ore. Sunt urmate de o fază intermediară cu un timp de înjumătăţire de aproximativ 15 ore şi o fază terminală cu concentraţii foarte scăzute de ramiprilat plasmatic şi un timp de înjumătăţire de aproximativ 4-5 zile. Această fază terminală se datorează disocierii lente a ramiprilat de legătura strânsă, saturată cu ECA.Cu toată faza terminală lungă, concentraţiile plasmatice stabile de ramipril sunt atinse după aproximativ 4 zile, după administrarea unei singure doze de 2,5 mg ramipril sau mai mult. Timpul de înjumătăţire “efectiv”, ce depinde de doze, este de 13-17 ore după administrarea de doze multiple.După administrare intravenoasă, volumul de distribuţie sistemică al ramiprilului este de aproximativ 90 litri, iar pentru ramiprilat - aproximativ 500 litri.Legarea de proteine este de aproximativ 73% pentru ramipril şi aproximativ 56% pentru ramiprilat.Cinetica ramiprilului şi ramiprilatului la adulţii sănătoşi în vârstă de 65 - 75 ani corespunde cineticii ramiprilului şi ramiprilatului la tinerii sănătoşi.La pacienţii cu insuficienţă renală, secreţia renală de ramiprilat este redusă iar clearance-ul renal al ramiprilatului este corelat proporţional cu clearance-ul creatininei. Astfle rezultă o concentraţie plasmatică crescută de ramiprilat, ce scade mai lent decît la pacienţii cu funcţie renală normală.În cazul unei funcţii hepatice alterate, la administrarea ramiprilului în doze mari (10 mg), scade activarea ramiprilului la ramiprilat, rezultând o creştere a concentraţiilor plasmatice de ramipril, iar eliminarea ramiprilatului devine mai lentă. La adulţii sănătoşi şi la pacienţii hipertensivi, nu s-a observat o acumulare relevantă de ramipril şi ramiprilat după administrare orală de 5 mg o dată pe zi, timp de 2 săptămâni la pacienţi cu insuficienţă cardiacă.HidroclorotiazidaAproximativ 70% din hidroclorotiazidă este absorbită după administrare orală, iar biodisponibilitatea este de aproximativ 70%. Concentraţiile plasmatice maxime de 70 ng/ml sunt atinse în 1,5-4 ore după administrarea orală de 12,5 mg hidroclorotiazidă. Concentraţiile plasmatice maxime de 142 ng/ml sunt atinse în 2-5 ore după administrarea orală de 25 mg hidroclorotiazidă. Concentraţiile plasmatice maxime de 260 ng/ml sunt atinse în 2-4 ore după administrarea de 50 mg hidroclorotiazidă. Aproximativ 40% din hidroclorotiazidă se leagă de proteinele plasmatice.Hidroclorotiazida este aproape complet excretată (peste 95%) pe cale renală ca substanţă nemodificată. După administrarea orală a unei doze unice, 50-70% se excretă în 24 ore.Medicamentul este deja detectabil în urină după 60 minute de la ingestie. Timpul de înjumătăţire-eliminare este de 5-6 ore. Excreţia este scăzută în insuficienţă renală, iar timpul de înjumătăţire este prelungit. Clearance-ul renal al hidroclorotiazidei este strâns corelat de clearance-ul creatininei. La pacienţii cu rată de filtrare glomerulară sub 10 ml/min, nu mai 10% din doza administrată s-a recuperat din urină. Invetigaţii recente au demonstrat că excreţia este parţial non-renală (bilă).Hidroclorotiazida trece în laptele matern în cantităţi mici. În ciroza hepatică nu s-au observat modificări relevante ale farmacocineticii. Nu s-au efectuat investigaţii asupra farmacocineticii la pacienţii cu insuficienţă cardiacă.Ramipril şi hidroclorotiazidăAdministrarea concomitentă de ramipril şi hidroclorotiazidă nu afectează biodisponibilitatea componentelor luate individual. Combinaţia fixă de 5 mg ramipril şi 25 mg hidroclorotiazidă trebuie considerată bioechivalentă cu combinaţia corespunzătoare de componente individuale de 5 mg ramipril şi 25 mg hidroclorotiazidă.

Indicatii:În situaţii clinice în care hipertensiunea esenţială nu poate fi controlată adecvat cu monoterapie cu ramipril sau hidroclorotiazidă.

Mod de administrare:

Administrarea combinaţiei fixe de ramipril/hidroclorotiazidă este recomandată numai după evaluarea răspunsului clinic la componentele individuale. Doza poate fi crescută la intervale de cel puţin 3 săptămâni. Doza de întreţinere recomandată este de 2,5 mg ramipril şi 12,5 mg hidroclorotiazidă, administrată dimineaţa. Doza maximă este de 5 mg ramipril şi 25 mg hidroclorotiazidă.Tratament anterior cu diuretice

Tratamentul anterior cu diuretice trebuie întrerupt cu 2 - 3 zile înaintea iniţierii tratamentului cu ramipril/hidroclorotiazidă. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul va începe numai cu ramipril, 1,25 mg.Vârstnici şi pacienţi cu funcţie renală afectată:

La vârstnici şi pacienţii cu clearance-ul creatininei între 30 - 60 ml/min, administrarea combinaţiei fixe de ramipril/hidroclorotiazidă este recomandată numai după evaluarea răspunsului clinic la componentele individuale.

Doza de ramipril/hidroclorotiazidă va fi cât mai scăzută posibil.

Comprimatele de ramipril/hidroclorotiazidă sunt contraindicate la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei <30 ml/min/1,73 m2 arie a suprafeţei corporale) (a se consulta şi paragraful 4.3).Funcţie hepatică alterată:

La pacienţii cu afectare moderată a funcţiei hepatice, se vor evalua dozele necesare de ramipril înaintea trecerii la combinaţia fixă ramipril/hidroclorotiazidă.

Comprimatele de ramipril/hidroclorotiazidă sunt contraindicate la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă şi/sau colestază (a se consulta şi paragraful 4.3).Copii şi adolescenţi (<18 ani):

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea tratamentului cu comprimatele de ramipril/hidroclorotiazidă, de aceea nu sunt recomandate copiilor şi adolescenţilor sub 18 ani.

Comprimatele de ramipril/hidroclorotiazidă se administrează în doză unică, înainte, în timpul sau după micul dejun.

Comprimatele de ramipril/hidroclorotiazidă de 2,5 mg/12,5 mg nu se vor diviza prin rupere.

Interactiuni:Diuretice

La adăugarea unui diuretic unui pacient aflat în tratament cu ramipril, efectul antihipertensiv este de obicei aditiv.La pacienţii aflaţi deja în tratament cu diuretice, în special în cazul unei terapii recent instituite cu diuretice, la introducerea ramiprilului poate apărea o reducere excesivă a tensiunii arteriale. Posibilitatea unei hipotensiuni simptomatice la ramipril poate fi scăzută prin întreruperea diureticului înaintea iniţierii tratamentului cu ramipril.Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS), inclusiv acidul acetilsalicilic = 3g/day

Administrarea cronică a AINS poate reduce efectul antihipertensiv al unui inhibitor ECA. AINS şi ECA excercită un efect aditiv asupra creşterii potasemiei, ceea ce poate afecta funcţia renală Aceste efecte sunt de obicei reversibile. Rareori poate apărea insuficienţa renală acută, în special la pacienţii cu funcţie renală compromisă, la vârstnici sau pacienţi deshidrataţi.Alte antihipertensive

Administrarea concomitentă a acestor medicamente poate creşte efectul hipotensiv al ramiprilului. Utilizarea concomitentă a gliceril trinitratului sau a altor nitraţi, sau a altor vasodilatatoare, poate accentua hipotensiunea.Antidepresivele triciclice/antipsihoticele/anestezicele

Utilizarea concomitentă a anumitor anestezice, antidepresive triciclice şi antipsihotice, împreună cu inhibitorii ECA poate determina reducerea excesivă a tensiunii arteriale (a se consulta şi paragraful 4.4)Simpatomimetice

Simpatomimeticele pot reduce efectul hipotensiv al inhibitorilor ECA; pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie.Antidiabeticele

Studiile epidemiologice au sugerat că administrarea concomitentă de inhibitori ECA şi antidiabetice (insuline, hipoglicemiante orale) pot accentua efectul de scădere a glucozei circulante, cu risc de hipoglicemie. Acest fenomen apare mai ales în primele săptămâni ale tratamentului combinat şi la pacienţi cu insuficienţă renală.Nitraţi, acid acetilsalicilic, trombolitice şi/sau beta blocante

Ramipril poate fi utilizat concomitent cu acidul acetilsalicilic (în doze cardiologice), trombolitice, beta blocante şi/sau nitraţi.Allopurinol

Administrarea concomitentă de inhibitori ECA şi allopurinol creşte riscul insuficienţei renale şi poate duce la un risc crescut de leucopenie.Ciclosporina

Administrarea concomitentă de inhibitori ECA şi ciclosporină creşte riscul insuficienţei renale şi hiperkaliemie.Lovastatină

Administrarea concomitentă de inhibitori ECA şi lovastatină creşte riscul de hiperkaliemie.Procainamidă, cytostatice sau medicamente imunosupresive

Administrarea concomitentă de inhibitori de EAC poate duce creşte riscul de leucopenie.Hemodializa

Combinaţia de ramipril/hidroclorotiazida nu este indicată la pacienţii care necesită dializă, datorită incidenţei crescute de reacţii anafilactoide, apărute la unii pacienţi dializaţi cu membrane cu flux înalt, trataţi concomitent cu un inhibitor ECA. Această combinaţie terapeutică va fi evitată.HidroclorotiazidăAmfotericina B (parenteral), carbenoxolona, corticosteroizii, corticotrofina (ACTH) sau laxativele stimulente

Hidroclorotiazida poate produce dezechilibre eletrolitice, în special hipokaliemia.Săruri de calciu

La administrarea concomitentă cu alte diuretice tiazidice, pot apărea creşterea calcemiei, rezultat ale scăderii excreţiei.Glicozidele cardiace

Datorită hipokaliemiei indusă de diuretice, creşte riscul intoxicaţiei digitalice.Colestiramina şi colestipolul

Aceste produse pot reduce absorbţie hidroclorotiazidei. De aceea, diureticele sulfonamidice trebuie administrate cu cel puţin o oră înainte sau cu 4 - 6 ore după aceste medicamente.Relaxante musculare nedepolarizante (de ex. clorura de tubocurarină)

Efectele acestor medicamente pot creşte pot fi accentuate de hidroclorotiazidă.Medicamente asociate cu sindromul torsadei punctelor

Datorită riscului hipokaliemiei, se recomandă precauţie la administrarea concomitentă a hidroclorotiazidei cu medicamente asociate sindromului torsadei punctelor, de exemplu unele antipsihotice sau alte medicamente inductoare cunoscute a acestui sindrom.Sotalol

Hipokaliemia indusă de tiazide poate creşte riscul aritmiilor induse de sotalol.Ramipril/hidroclorotiazidăSuplimente de potasiu, diuretice ce reţin potasiul sau înlocuitori salini cu potasiuCu toate că studiile clinice cu inhibitori ECA au arătat că potasemia de obicei rămâne în limite normale, la unii pacienţi a aparut hiperkaliemie. Factorii de risc ai apariţiei hiperkaliemiei includ insuficienţa renală, diabetul zaharat, precum şi utilizarea concomitentă de diuretice ce reţin potasiu (de ex. spironolactona, triamterenul sau amiloridul), suplimentele cu potasiu sau înlocuitorii de sare cu potasiu. Utilizarea suplimentelor cu potasiu, a diureticelor ce reţin potasiul sau a înlocuitorilor de sare cu potasiu, în special la pacienţii cu funcţie renală afectată, poate duce la creşterea semnificativă a potasemiei.Dacă se administrează ramipril şi un diuretic ce elimină potasiul, hipokaliemia indusă de diuretic poate fi ameliorată.Litiul

În timpul coadministrării litiului şi a inhibitorilor ECA a fost observată creşterea reversibilă a concentraţiilor plasmatice şi a toxicităţii litiului. Administrarea concomitentă a diureticelor poate creşte riscul toxicităţii litiului şi accentuării toxicităţii deja crescute a litiului în combinaţie cu inhibitori ECA. Utilizarea ramiprilului cu litiul nu este recomandată, dar dacă este absolut necesară, se va monitoriza atent concentraţia plasmatică a litiului (a se consulta şi paragraful 4.4).Trimetoprimul

Administrarea concomitentă de inhibitori ECA, tiazide şi trimetoprim creşte riscul hiperkaliemiei.Clorura de sodiu

Reducerea efectului antihipertensiv al combinaţiei fixe de ramipril şi hidroclorotiazidă.Tratament cu doze mari de salicilaţi (>3 g/zi)

Hidroclorotiazida poate accentua efectul toxic al salicilaţilor asupra SNC.

Sarcina si alaptarea:

Combinaţia de ramipril/hidroclorotiazidă nu este recomandată în primul trimestru de sarcină. Dacă sarcina este planificată sau confirmată, trebuie iniţiat un tratament alternativ cât mai curând posibil. Nu au fost efectuate studii controlate cu inhibitori ECA la oameni, dar la un număr limitat de cazuri cu expunere în primul trimestru, nu au apărut malformaţii.Ramipril/hidroclorotiazid este contraindicată în trimestrele 2 şi 3 de sarcină (a se consulta şi paragraful 4.3). Expunerea prelungită în timpul trimestrelor 2 şi 3 poate induce toxicitate fetală (reducerea funcţiei renale, oligohidroamnios, întârzierea osificării craniene) sau neonatală (insuficienţă renală neonatală, hipotensiune, hiperkaliemie).În cazul unei expuneri prelungite în timpul trimestrului 3 de sarcină, hidroclorotiazida poate produce ischemia feto-placentară şi risc de întârziere a creşterii fătului. În cazul expunerii perinatale, în rare cazuri, la nou născuţi s-au observat hipoglicemie şi trombocitopenie.Hidroclorotiazida poate reduce volumul plasmatic, precum şi fluxul uteroplacentar.Dacă expunerea la combinaţia ramipril/hidroclorotiazidă s-a produs în trimestrul 2 de sarcină, se recomandă evaluarea prin ultrasunete a funcţiei renale şi stadiului osificării craniene.Alăptare

Combinaţia ramipril/hidroclorotiazidă este contraindicată în perioada de alăptare. Atât ramiprilul, cât şi hidroclorotiazida sunt excretate în laptele matern. Administrarea tiazidelor în timpul alăptării a fost asociată cu scăderea sau chiar supresia secreţiei de lapte matern. Pot apărea hipersensibilitate la derivatele de sulfonamidă, precum şi hipokaliemie şi icter nuclear. Datorită potenţialului de reacţii adverse serioase la sugari din partea ambelor substanţe active din medicament, trebuie luată decizia fie de întrerupere a alăptării, fie a tratamentului, în funcţie de importanţa acestui tratament pentru mamă.

Supradozaj:

Simptomele intoxicaţiei

În funcţie de cantitatea de medicament administrată, pot apărea următoarele simtome: diureză întârziată, dezechilibru electrolitic, hipotensiune severă, alterarea conştienţei (inclusiv comă), convulsii, pareză, aritmii cardiace, bradicardie, şoc circulator, insuficienţă renală şi ileus paralitic.Tratamentul intoxicaţiei

În caz de supradozare sau intoxicaţie, tratamentul depinde de modul şi timpul de ingestie, precum şi de tipul şi severitatea simptomelor. În plus faţă de măsurile generale de eliminare a substanţei (de ex. lavaj gastric, absorbţia substanţei şi sulfat de sodiu, în primele 30 minute după ingestia comprimatelor de ramipril/hidroclorotiazidă), trebuie monitorizaţi parametrii vitali şi, la nevoie, ajustaţi într-o unitate de terapie intensivă. Ramiprilul poate fi rareori eliminat prin dializă.În cazul hipotensiunii, prima măsură este de administrare a clorurii de sodiu şi de fluide. dacă răspunsul clinic este inadecvat, se vor administra catecolamine i.v. Poate fi luat în considerare şi administrarea angiotensinei II.În cazul unei bradicardii refractare la tratament, se va lua în considerare instalarea unui pacemaker. Monitorizarea constantă a apei, electroliţilor şi echilibrului acidobazic, a glicemiei şi a urinei este esenţială. În cazul unei hipokaliemii, este necesară administrarea de potasiu.În cazul unui edem angioneurotic cu risc vital, ce interesează limba, glota şi/sau laringele, sunt recomandate următoarele măsuri:

Administrarea imediată s.c. a 0,3-0,5 mg epinefrină (adrenalină) sau administrarea lentă i. v. de adrenalină (atenţie la instrucţiunile de diluţie!), timp în care se face monitorizare ECG şi măsurarea tensiunii arteriale. După aceea, se administrează glucocorticoizi pe cale sistemică. De asemenea, se recomandă administrarea i.v. de antihistaminice şi antagonişti de receptori H2. În plus faţă de utilizarea adrenalinei, în cazul unei deficienţe cunoscute de inactivator C1, se recomandă administrarea de inactivator C1.

Pastrare:

A se păstra la temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original.

Ambalaj, prezentare:

Cutie cu 3 blistere din OPA-AL-PVC/AL a câte 10 comprimate

„Farmablu.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acesta prezentare. Rareori acestea pot contine mici inadvertente: fotografia are caracter informativ si poate contine detalii sau caracteristici neincluse in produsul livrat, unele specificatii sau pretul, pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.”
Va recomandam
Lista completa produse

Promotii actuale:

-4%
Sambucol pentru copii x 120ml
doar 4559 RON
-4%
ELMEX Pachet 2 (pasta Erosion+past...
doar 4274 RON
-4%
Sambucol pentru copii x 60cp. mast...
doar 3989 RON
-4%
Sambucol Immuno Forte x 30cps
doar 5034 RON
-4%
ELMEX Ortho-periuta de dinti x 1bu...
doar 2279 RON
-4%
ELMEX Pachet 1 (pasta Intensiv+per...
doar 5034 RON
-4%
Sambucol Immuno Forte x 120ml
doar 4559 RON
-4%
ELMEX Erosionsschutz apa de gura x...
doar 7029 RON
-4%
Sambucol Immuno Forte Hot Drink x ...
doar 3989 RON
-4%
ELMEX Kariesschutz-apa de gura x 4...
doar 4939 RON

Recomandari pentru tine:

Proculin 0,03% picaturi oftalm...
doar 1999 RON
Accutrend Glucoza x 25 teste
doar 8299 RON
Parasinus x 20cp
doar 1099 RON
MUSTELA Vitamin Barrier crema ...
doar 1799 RON
5%
Sambucol Immuno Forte fara zah...
doar 4559 RON
Tinctura branca ursului x 50ml...
doar 2899 RON
Panadol Baby 120mg/5ml susp.or...
doar 1699 RON
BIODERMA Sebium Pore Refiner x...
doar 5099 RON
Furazolidon 100mg x 20cp
doar 1399 RON
Acid acetilsalicilic tamponat ...
doar 377 RON