MONKASTA 10 mg X 28 COMPR. FILM.

MONKASTA 10 mg X 28 COMPR. FILM.

Monkasta este utilizat pentru tratamentul pacien?ilor adul?i ?i adolescen?i cu v�rsta de 15 ani ?i peste, al c?ror astm bron?ic nu este controlat adecvat prin tratamentul actual ?i care necesit? tratament suplimentar.Pentru pacien?ii cu astm bron?ic ?i alergii sezoniere , Monkasta trateaz?, de asemenea, simptomele alergice sezoniere.

More details

W56686005
New product

28,77 lei

Eliberare directă în farmacie

 
Informații

1. CE ESTE MONKASTA ?I PENTRU CE SE UTILIZEAZ?
Substan?a activ? din comprimatele de Monkasta 10 mg este montelukast, care este un antagonist al receptorilor pentru leucotriene. Medicamentul blocheaz? substan?ele chimice ap?rute �n mod natural �n pl?m�ni, denumite leucotriene, care determin? �ngustarea ?i inflama?ia c?ilor aeriene pulmonare,
put�nd determina apari?ia simptomelor astmului bron?ic. De asemenea, leucotrienele contribuie la simptomele de alergie. Blocarea leucotrienelor reduce simptomele de alergie sezonier? (cunoscut?, de asemenea, sub denumirea de rinit? alergic? sezonier?).
Monkasta este utilizat pentru tratamentul pacien?ilor adul?i ?i adolescen?i cu v�rsta de 15 ani ?i peste, al c?ror astm bron?ic nu este controlat adecvat prin tratamentul actual ?i care necesit? tratament suplimentar.
Pentru pacien?ii cu astm bron?ic ?i alergii sezoniere , Monkasta trateaz?, de asemenea, simptomele alergice sezoniere.
De asemenea, Monkasta ajut? la prevenirea manifest?rilor de astm bron?ic induse de efortul fizic la adul?i ?i adolescen?i cu v�rsta de 15 ani ?i peste.

Ce este astmul bron?ic?

Astmul bron?ic este o boal? cronic? (pe o perioad? �ndelungat?).
Astm bron?ic include:
- dificult??i �n respira?ie datorit? �ngust?rii c?ilor respiratorii. Aceast? �ngustare a c?ilor respiratorii se agraveaz? sau se amelioreaz? �n condi?ii diverse.
- sensibilitatea c?ilor aeriene, care reac?ioneaz? la multe lucruri, ca fumul de ?igar?, polen, temperatur? sc?zut? a aerului sau la efort.
- umflarea (inflama?ia) mucoasei c?ilor respiratorii.
Simptomele astmului bron?ic includ: tuse, respira?ie ?uier?toare ?i durere �n piept.

Ce sunt alergiile sezoniere?

Alergiile sezoniere (cunoscute ?i subn numele de febra f�nului sau rinita alergic? sezonier?) reprezint? un r?spuns alergic determinat de particule de polen de flori de pomi, ierburi sau buruieni. Simptomele alergiei sezoniere pot include de obicei: nas �nfundat, cu secre?ie abundent?, stranut ?i m�nc?rimi; ochi
umfla?i, l?crimo?i, ro?ii ?i cu m?nc?rimi.

2. �NAINTE S? UTILIZA?I MONKASTA

Nu utiliza?i Monkasta:
dac? sunte?i alergic (hipersensibil) la montelukast sau la oricare dintre celelalte componente ale Monkasta.

Ave?i grij? deosebit? c�nd utiliza?i Monkasta

Este important s? lua?i medicamentul conform indica?iilor medicului, chiar ?i atunci c�nd nu ave?i simptome sau dac? prezenta?i o criz? de astm bron?ic.
Monkasta NU este destinat pentru tratamentul unei crize ap?rute brusc, cu senza?ie de lips? de aer.
Acest medicament nu v? va ajuta �n aceast? situa?ie ?i nu trebuie utilizat niciodat? �n acest scop. �n cazul �n care apare o criz?, trebuie s? urma?i �ntocmai recomand?rile medicului. �ntotdeauna trebuie s? ave?i la �ndem�n? medicamentele necesare pentru astfel de crize.
Dac? ave?i nevoie de un medicament beta-agonist pe cale inhalatorie (cunoscut ?i ca bronhodilator) mai frecvent dec�t de obicei, trebuie s? v? adresa?i medicului curant c�t mai cur�nd posibil.
Monkasta nu trebuie utilizat �n locul medicamentelor steroidiene (indiferent dac? se administreaz? inhalator sau sunt �nghi?ite) pe care probabil deja le utiliza?i.
Pacien?ii cu astm bron?ic indus de acidul acetilsalicilic, care utilizeaz? Monkasta, trebuie s? continue s? evite administrarea de acid acetilsalicilic sau de alte medicamente anti-inflamatorii ne-steroidiene.
La un num?r foarte mic de pacien?i care au utilizat medicamente pentru astmul bron?ic, incluz�nd montelukast, s-a observat o afec?iune rar?, cu toate c? nu s-a dovedit c? montelukast este cauza.

Adresa?i-v? imediat medicului dac? prezenta?i asocierea oric?ror simptome, descrise �n continuare, �n special dac? acestea sunt persistente sau se agraveaz?:
-simptome asem?n?toare gripei,
-agravarea senza?iei de lips? de aer,
-furnic?turi ?i �n?ep?turi sau amor?eli la nivelul bra?elor ?i picioarelor ?i/sau
-erup?ii trec?toare pe piele.

Copii ?i adolescen?i

La copiii cu v�rsta de 2 ani p�n? la 5 ani, se utilizeaz? Monkasta 4 mg, comprimate masticabile.
La copiii cu v�rsta de 6 ani p�n? la 14 ani, se utilizeaz? Monkasta 5 mg, comprimate masticabile

Utilizarea altor medicamente
V? rug?m s? spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i sau a?i luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate f?r? prescrip?ie medical?. In special, spune?i medicului dumneavoastr? dac? lua?i fenobarbital sau fenitoin? (utilizate �n tratamentul epilepsiei), sau
rifampicin? (utilizat? pentru tratamentul tuberculozei ?i al altor infec?ii), deoarece acestea pot sc?dea eficacitatea Monkasta.
Monkasta poate fi utilizat �n asociere cu alte medicamente pe care le utiliza?i pentru tratamentul astmului bron?ic.

Utilizarea Monkasta cu alimente ?i b?uturi
Pute?i lua medicamentul cu sau f?r? alimente.

Sarcina ?i al?ptarea

Adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului pentru recomand?ri �nainte de a lua orice medicament.
Sarcin?
Gravidele sau femeile care inten?ioneaz? s? r?m�n? gravide sau cele care cred c? au r?mas gravide trebuie s? se adreseze medicului, �nainte de a utiliza Monkasta.
Al?ptare
La om, nu se cunoa?te dac? montelukast se elimin? �n lapte. Dac? al?pta?i sau inten?iona?i s? v? al?pta?i copilul trebuie s? v? adresa?i medicului dumneavoastr?, �nainte de a �ncepe utilizarea Monkasta.

Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor

Nu este de a?teptat ca Monkasta s? afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Cu toate acestea, r?spunsul individual la medica?ie poate varia. Anumite reac?ii adverse, care au fost raportate foarte rar la administrarea Monkasta, pot afecta capacitatea unor pacien?i de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informa?ii importante privind unele componente ale Monkasta

Monkasta con?ine lactoz?. Dac? medicul dumneavoastr? v-a spus c? ave?i intoleran?? la unele glucide, �ntreba?i medicul �nainte de a utiliza acest medicament.

3. CUM S? UTILIZA?I MONKASTA

Utiliza?i �ntotdeauna Monkasta exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Lua?i Monkasta o dat? pe zi, seara, pe cale oral?, cu sau f?r?r alimente, conform recomand?rilor medicului dumneavoastr?.
Doza uzual? pentru adul?i ?i adolescen?i cu v�rsta de 15 ani ?i peste este de un comprimat de 10 mg pe zi, seara.
Este important s? continua?i administrarea Monkasta �n prezen?a sau absen?a simptomelor, at�t timp c�t v-a fost prescris de c?tre medicul dumneavoastr?, pentru a ajuta la men?inerea unui control asupra astmului bron?ic. Monkasta poate ajuta la controlul astmului bron?ic numai dac? este folosit continuu.
Monkasta comprimate filmate nu trebuie utilizat �mpreun? cu alte medicamente care con?in aceea?i substan?? activ?, montelukast.

Copii ?i adolescen?i

Monkasta 10 mg comprimate filmate nu este recomandat la copiii cu v�rsta sub 15 ani.

Dac? utiliza?i mai mult dec�t trebuie din Monkasta

Dac? utiliza?i mai mult dec�t trebuie din Monkasta, contacta?i imediat medicul dumneavoastr? sau farmacistul.
�n majoritatea cazurilor, nu au fost raportate reac?ii adverse. Simptomele determinate de administrarea unei doze mai mari dec�t cea recomandat? includ: sete, somnolen??, dureri de cap, hiperactivitate ?i durere abdominal?.

Dac? uita?i s? lua?i Monkasta
Dac? uita?i s? lua?i un comprimat, lua?i urm?torul comprimat conform recomand?rilor. Nu lua?i o doz? dubl?, pentru recuperarea unei doze uitate; trebuie doar s? urma?i orarul normal de administrare al unui comprimat pe zi.

Dac? �nceta?i s? utiliza?i Monkasta

Monkasta v? poate trata astmul bron?ic numai dac? face?i tratament continuu.
Este important s? continua?i s? lua?i Monkasta at�t timp c�t v? recomand? medicul dumneavoastr?.
Acest medicament v? ajut? s? controla?i astmul bron?ic.
Dac? ave?i orice �ntreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

4. REAC?II ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Monkasta poate determina reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Reac?iile edverse cele mai (ce apar la cel pu?in 1 din 100 pacien?i, dar mai pu?in de 1 din 10 pacien?i trata?i) raportate �n studiile clinice cu montelukast 10 mg comprimate filmate ?i care se consider? c? pot fi asociate tratamentului cu montelukast au fost:
- durere abdominal?
- ?i durere de cap.
Acestea au fost de obicei u?oare ?i au ap?rut cu aceea?i frecven?? mai mare la pacien?ii trata?i cu montelukast Monkasta sau fa?? de cei trata?i cu placebo (comprimate care nu con?in nici o substan?? activ?).
�n plus, dup? punerea pe pia?? a medicamentului, au fost raportate uUrm?toarele reac?ii adverse foarte rare (la mai pu?in de 1 din 10000 pacien?i) au fost raportate la adul?i ?i copii:
- infec?ie respiratorie superioar?
- tendin?? crescut? de s�ngerare
- reac?ii alergice, inclusiv umflarea fe?ei, buzelor, limbii ?i/sau g�tului, ceea ce poate determina dificult??i �n respira?ie sau �nghi?ire
- modific?ri ale comportamentului sau dispozi?iei [tulbur?ri ale viselor, inclusiv co?maruri, halucina?ii, iritabilitate, senza?ie de anxietate, agita?ie, inclusiv comportament agresiv sau ostil, tremur?turi, depresie, tulburari de somn, somnambulism (umblatul �n somn), g�nduri ?i activit??i de sinucidere (�n cazuri foarte rare )]
- ame?eli, somnolen??, �n?ep?turi, furnic?turi/amor?eal?, convulsii
- palpita?ii
- s�ngerare din nas
- diaree, usc?ciunea gurii, indigestie, grea??, v?rs?turi
- hepatit? (inflama?ia ficatuluir)
- v�n?t?i, m�nc?rimi, bl�nde, ridic?turi ro?ii sub piele, de aobicei pe gambe (eritem nodos),
- durere articular? sau muscular?, crampe musculare
- oboseal?, senza?ie de r?u, umflare, febr?
�n timpul tratamentului cu montelukast la pacien?ii cu astm bron?ic, au fost raportate foarte rar cazuri de asociere a unor simptome asem?n?toare gripei, agravarea, furnic?turi ?i �n?ep?turi sau amor?eli la nivelul bra?elor ?i picioarelor agravarea simptomelor pulmonare ?i/sau erup?ii trec?toare pe piele.
(sindrom Churg-Strauss). Dac? prezenta?i unul sau mai multe din aceste simptome, adresa?i-v? imediat medicului.
Dac? vreuna dintre reac?iile adverse devine grav? sau dac? observa?i orice reac?ie advers? nemen?ionat? �n acest prospect, v? rug?m s? comunica?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului.

5. CUM SE P?STREAZ? MONKASTA
A nu se l?sa la �ndem�na ?i vederea copiilor.
Nu utiliza?i Monkasta dup? data de expirare �nscris? pe jblister sau cutie, dup? EXP. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
A se p?stra �n ambalajul original, pentru a fi protejat de lumin?.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. �ntreba?i farmacistul cum s? elimina?i medicamentele care nu v? mai sunt necesare. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMA?II SUPLIMENTARE

Ce con?ine Monkasta
- Substan?a activ? este montelukast. Fiecare comprimat filmat con?ine montelukast 10 mg, sub form? de montelukast sodic.
- Celelalte componente sunt:
- Nucleu: lactoz? monohidrat, celuloz? pudr?, celuloz? microcristalin?, hidroxipropilceluloz? croscarmeloz? sodic? ?i stearat de magneziu
- Film: hipromeloz?, dioxid de titan (E171), talc, propilenglicol, oxid ro?u de fer (E172) ?i oxid galben de fer (E172) �n film.

Cum arat? Monkasta ?i con?inutul ambalajului

Comprimate filmate rotunde, u?or biconvexe, de culoarea caisei, cu margini te?ite.
Cutii cu 4 blistere  a 7 comprimate filmate.

Scrieţi o recenzie

MONKASTA 10 mg X 28 COMPR. FILM.

Monkasta este utilizat pentru tratamentul pacien?ilor adul?i ?i adolescen?i cu v�rsta de 15 ani ?i peste, al c?ror astm bron?ic nu este controlat adecvat prin tratamentul actual ?i care necesit? tratament suplimentar.Pentru pacien?ii cu astm bron?ic ?i alergii sezoniere , Monkasta trateaz?, de asemenea, simptomele alergice sezoniere.

Scrieţi o recenzie

Intrebări despre produs

Pune o intrebare

30 alte produse în aceeași categorie:

No products

Nu ai ales Shipping
0,00 lei Total

Vezi coşul