VENTOLIN 5 mg/ml x 1 SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATOR 5mg/ml GLAXOSMITHKLINE  IRE

VENTOLIN 5 mg/ml x 1 SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATOR

Salbutamolul este un agonist selectiv al receptorilor β2-adrenergici. La doze terapeutice acţionează asupra receptorilor β2-adrenergici din fibrele musculare de la nivelul bronhiilor, acţionând slab sau deloc asupra receptorilor β1-adrenergici de la nivelul cordului.

More details

W64944001
New product

8,20 lei

Eliberare directă în farmacie

 
Informații

1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Soluţia de inhalat prin nebulizator conţine 5 mg de salbutamol (sub formă de sulfat de salbutamol 6 mg) pentru fiecare mililitru de soluţie.

2. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie de inhalat prin nebulizator.

2.1 Indicaţii terapeutice

Salbutamolul este un agonist selectiv al receptorilor β2-adrenergici. La doze terapeutice acţionează asupra receptorilor β2-adrenergici din fibrele musculare de la nivelul bronhiilor, acţionând slab sau deloc asupra receptorilor β1-adrenergici de la nivelul cordului.

Datorita debutului rapid al acţiunii sale este indicat în mod particular pentru tratamentul şi profilaxia crizelor în astmul bronsic.

Bronhodilatatoarele nu trebuie să reprezinte singura sau principala medicaţie a pacienţilor cu astm bronşic sever sau instabil. Astmul bronşic sever necesită evaluare medicală regulată datorită riscului de deces.

Pacienţii cu astm bronşic sever prezintă constant simptome şi au exacerbări frecvente, cu scăderea capacităţii fizice şi ale valorilor PEF (fluxul expirator maxim) sub 60% din valoarea de bază estimată, cu variaţii diurne mai mari de 30%, care obişnuit nu revin în întregime la normal după administrarea unui bronhodilatator. Aceşti pacienţi vor necesita fie doze mari de corticosteroizi inhalatori (de exemplu o doză > 1 mg/zi de beclometazonă dipropionat), fie tratament cu corticosteroizi orali. Agravarea bruscă a simptomatologiei poate necesita doze mai mari de corticosteroizi care trebuie administrate de urgenţă sub supraveghere medicală.

Tratamentul de rutină al bronhospasmului cronic ce nu răspunde la terapia convenţională.

Tratamentul astmului sever acut (status astmaticus).

2.2 Doze şi mod de administrare

Ventolin soluţie de inhalat pentru nebulizator se administrează numai pe cale inhalatorie. Inhalarea se va realiza prin intermediul cavităţii bucale.

Creşterea utilizării agoniştilor 2 - adrenergici poate reprezenta un semn de agravare a astmului bronşic.

În acest caz sunt necesare reevaluarea schemei terapeutice şi luarea în considerare a asocierii de glucocorticoizi.

Având în vedere reacţiile adverse ce pot să apară în cazul depăşirii dozei recomandate, doza şi frecvenţa administrării vor fi crescute numai la recomandarea medicului.

La majoritatea pacienţilor, salbutamolul are o durată de acţiune de 4-6 ore.

Soluţia nu trebuie injectată sau înghiţită.

Administrarea aerosolilor se poate face pe masca facială, cu ajutorul piesei în formă de “T” sau pe tub endotraheal. Se poate utiliza presiune pozitivă de ventilaţie intermitentă dar este rareori necesară. Atunci când există risc de anoxie prin hipoventilaţie este necesar ca aerul să fie îmbogăţit cu oxigen.

Deoarece multe nebulizatoare funcţionează în flux continuu este posibil ca medicamentul nebulizat să fie eliberat în mediul înconjurator. De aceea, produsul Ventolin, soluţie de inhalat prin nebulizator trebuie administrat într-o cameră bine ventilată, mai ales în spitale unde este posibil ca mai mulţi pacienţi să folosească nebulizatoare simultan.

Ventolin soluţie de inhalat prin nebulizator se utilizează folosind un nebulizator doar sub supraveghere medicală.

Tratamentul de rutină al bronhospasmului cronic ce nu răspunde la terapia convenţională şi tratamentul astmului sever acut (status astmaticus):

Tratamentul intermitent poate fi repetat de patru ori pe zi.

1. Administrare intermitentă

Adulţi :

Ventolin soluţie de inhalat prin nebulizator 0,5 ml şi 1 ml (2,5 respectiv 5 mg salbutamol) trebuie diluată cu soluţie salină izotonă până la un volum final de 2 ml sau respectiv 2,5 ml. Soluţia rezultată este inhalată din nebulizator până când generarea de aerosoli încetează. Utilizând corect nebulizatorul întreaga procedură durează aproximativ 10 minute.

Ventolin, soluţie de inhalat prin nebulizator poate fi utilizat nediluat pentru administrarea intermitentă. În aceste condiţii, în nebulizator se introduc 2 ml Ventolin soluţie de inhalat prin nebulizator (10 mg salbutamol); pacientul trebuie să inhaleze soluţia nebulizată până la realizarea bronhodilataţiei. De regulă, aceasta se produce după 3 - 5 minute. Unele persoane adulte pot necesita doze mai mari de salbutamol, până la 10 mg, caz în care nebulizarea soluţiei nediluate va continua până încetează generarea de aerosoli.

Copii:

La copii se aplică acelaşi mod de administrare, descris mai sus la administrarea intermitentă. Doza obişnuită la copii cu vârsta sub 12 ani, este de 0,5 ml Ventolin soluţie de inhalat prin nebulizator (2,5 mg salbutamol) diluată în 2 – 2,5 ml soluţie salină izotonă. Totuşi, unii dintre copii pot necesita doze mai mari de salbutamol, de până la 5 mg.

La copii cu vârsta sub 18 luni eficacitatea clinică a salbutamolului nebulizat este incertă. Deoarece poate să apară hipoxemie tranzitorie, trebuie avută în vedere administrarea de oxigen.

2. Administrare continuă

Ventolin soluţie de inhalat prin nebulizator este diluat cu soluţie salină izotonă, până la obţinerea unei concentraţii de 50 - 100 micrograme salbutamol/ml (după diluarea a 1 - 2 ml soluţie de inhalat prinnebulizator se obţin 100 ml soluţie diluată). Soluţia diluată este administrată sub formă de aerosol cu ajutorul unui dispozitiv adecvat de nebulizare. Viteza uzuală de administrare este de 1 - 2 mg salbutamol pe oră.

2.3 Contraindicaţii

Ventolin soluţie de inhalat prin nebulizator este contraindicat la pacienţii cu istoric de hipersensibilitate la

salbutamol sau la oricare dintre excipienţii produsului (vezi pct. 6.1)

Deşi salbutamol i.v. şi ocazional salbutamol tablete sunt utilizate în controlul travaliului prematur, necomplicat de placenta praevia, hemoragie ante-partum sau toxemia gravidica, nu este adecvatăutilizarea formelor inhalatorii de salbutamol în această situaţie. Nu se recomandă utilizarea preparatelorde salbutamol în cazul iminenţei de avort.

2.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tratamentul astmului bronşic trebuie realizat treptat, iar răspunsul pacientului trebuie monitorizat clinic şi prin probe funcţionale respiratorii.

Creşterea folosirii bronhodilatatoarelor cu durată scurtă de acţiune şi în special a 2-agoniştilor pentru controlul simptomatologiei astmului bronşic indică deterioarea controlului afecţiunii. În acest caz, regimul terapeutic al pacientului trebuie reevaluat.

Deterioarea bruscă şi progresivă a controlului astmului bronşic constituie o condiţie ameninţătoare de viaţă şi trebuie avută în vedere începerea tratamentului cu/sau creşterea dozei de glucocorticoid. La pacienţii consideraţi cu risc, trebuie instituită monitorizarea zilnică a fluxului respirator maxim.

Salbutamolul trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii cu tireotoxicoză.

Tratamentul cu agonişti β2-adrenergici poate produce hipokaliemie potenţial severă, mai ales în cazul administrării parenterale sau prin nebulizare. Este necesară prudenţă, în special în cazul astmului bronşic acut sever, deoarece hipokaliemia poate fi potenţată prin administrarea concomitentă de derivaţi xantinici, glucocorticoizi, diuretice şi prin hipoxie. În aceste cazuri se recomandă monitorizarea kaliemiei.

Soluţia de inhalat pentru nebulizator se administrează pe numai pe cale inhalatorie. Inhalarea se va realiza prin intermediul cavităţii bucale. Soluţia nu trebuie injectată sau înghiţită.

Pacienţii care primesc tratament la domiciliu trebuie avertizaţi că nu trebuie să mărească doza sau frecvenţa de administrare şi că trebuie să informeze un medic dacă ameliorarea obişnuită a simtomatologiei se diminuează sau dacă durata de acţiune se reduce.

Salbutamolul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii trataţi anterior cu doze mari de medicamente simpatomimetice.

La pacienţii trataţi cu salbutamol nebulizat în asociere cu bromură de ipratropiu, s-au raportat un număr mic de cazuri de glaucom acut cu unghi închis. De aceea administrarea prin nebulizare a asocierii salbutamol şi anticolinergice necesită prudenţă. Ca urmare, pacienţii trebuie bine instruiţi în legătură cu administrarea corectă şi atenţionaţi ca soluţia să nu pătrundă în ochi.

Similar altor agonişti β2-adrenergici, salbutamolul poate determina modificări metabolice reversibile, cum este creşterea glicemiei. Pacienţii cu diabet zaharat nu vor putea să compenseze această creştere aglicemiei, ceea ce va conduce la cetoacidoză. Administrarea concomitentă de glucocorticoizi poate exacerba acest efect.

Foarte rar a fost raportată acidoză lactică în combinaţie cu doze mari terapeutice de agonişti β2-adrenergic administrati intravenos sau prin nebulizare, mai ales la pacienţii trataţi pentru exacerbări acute ale astmului bronşic (a se vedea pct. 4.8). Creşterea nivelurilor lactaţilor poate duce la dispnee şi hiperventilatie compensatorie, simptome care pot fi interpretate greşit ca fiind semne ale tratamentului necorespunzător al astmului bronsic şi care pot duce la intensificarea tratamentului cu agonişti β2- adrenergic cu timp scurt de acţiune. Este astfel recomandat ca pacienţii să fie monitorizaţi pentru depistarea nivelului crescut de lactat şi a acidozei metabolice consecutive.

La medicamentele simpatomimetice, inclusiv salbutamol, pot fi observate efecte cardiovasculare. Exista unele dovezi provenite din datele post-autorizare si din literatura de specialitate cu privire la ischemia miocardica asociata cu administrarea de salbutamol. Pacienţii cu boală cardiacă de fond severă (de exemplu BCI, aritmie sau insuficienţă cardiacă severă) care primesc salbutamol trebuie avertizaţi să solicite consult medical dacă prezintă dureri precordiale sau alte manifestări de agravare a bolii cardiace.

Trebuie acordata atenţie evaluarii simptomelor cum ar fi dispnee, dureri precordiale, ele putând avea origine cardiacă sau respiratorie.

2.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se recomandă asocierea salbutamolului cu β-blocante neselective, cum este propranololul.

Salbutamolul nu este contraindicat la pacienţii trataţi cu inhibitori de monoaminooxidază (IMAO).

2.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

În general, administrarea medicamentelor în timpul sarcinii trebuie luată în considerare numai atunci când beneficiul potenţial pentru mamă este mai mare decât orice risc fetal posibil.

După punerea pe piaţă a medicamentului s-au raportat foarte puţine cazuri de malformaţii congenitale variate, incluzând palatoschizis şi defecte ale membrelor la copii născuţi de mame tratate cu salbutamol în timpul sarcinii. O parte dintre mame primiseră medicaţie multiplă în timpul sarcinii. Deoarece nu s-a putut evidenţia un tipar de malformaţii congenitale în această situaţie iar rata de malformaţii congenitale în populaţia generală este de 2-3%, nu s-a putut stabili o legătură a acestor malformaţii congenitale cu salbutamolul.

Alăptarea

Deoarece salbutamolul este excretat în laptele matern, nu se recomandă utilizarea acestuia de către femeile care alăptează, doar dacă beneficiul terapeutic matern depăşeşte riscul potenţial la sugar. Nu se cunoaste daca salbutamolul excretat in laptele matern are un efect nociv asupra nou-nascutului.

2.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au raportat efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utiliaje.

2.8 Reacţii adverse

Evenimentele adverse au fost enumerate mai jos, clasificate pe aparate, sisteme, organe şi în funcţie de frecvenţă. Frecvenţele sunt definite în felul următor: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), incluzând şi raportările izolate. Evenimentele foarte frecvente, frecvente şi mai putin frecvente sunt, în general, rezultate din datele furnizate din studiile clinice. Evenimentele rare şi foarte rare au reieşit, în general, din raportări spontane. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări ale sistemului imunitar

Foarte rare: reacţii de hipersensibilitate incluzând edem angioneurotic, urticarie, bronhospasm, hipotensiune arterială şi colaps

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Rare: hipokaliemie

Tratamentul cu agonişti β2-adrenergici poate determina hipokaliemie potenţial gravă.

Foarte rare: acidoză lactică

Acidoza lactică a fost raportată foarte rar la pacienţi care primesc terapie cu salbutamol intravenos sau sub formă nebulizată în cadrul tratamentului exacerbărilor acute ale astmului.

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: tremor, cefalee

Foarte rare: hiperactivitate

Tulburări cardiace

Frecvente: tahicardie

Mai puţin frecvente: palpitaţii

Foarte rare: aritmii cardiace incluzând fibrilaţie atrială, tahicardie supraventriculară, extrasistole

 Cu frecvenţă necunoscută*: ischemie miocardică (vezi pct. 4.4)

* raportări spontane din datele de după punerea pe piaţă, în consecinţă, frecvenţa nu poate fi cunoscută

Tulburări vasculare

Rare: vasodilataţie periferică

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Foarte rare: bronhospasm paradoxal

Similar altor medicamente administrate pe cale inhalatorie, poate să apară bronhospasm paradoxal, cu intensificarea wheezing-ului, imediat după administrare; în acest caz, se recomandă administrarea imediată pe cale inhalatorie a unui alt bronhodilatator cu acţiune rapidă. Administrarea de salbutamol trebuie întreruptă imediat, pacientul trebuie reevaluat şi, dacă este necesar, se instituie un tratament alternativ.

Tulburări gastro-intestinale

Mai puţin frecvente: iritaţie la nivelul cavităţii bucale şi a gâtului

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mai puţin frecvente: crampe musculare

2.9 Supradozaj

Semne şi simptome

Cele mai frecvente semne şi simptome ale supradozajului cu salbutamol sunt reacţii tranzitorii, mediate farmacologic de către beta-agonişti (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

După un supradozaj cu salbutamol poate să apară hipokaliemie. În consecinţă, trebuie monitorizată potasemia.

Tratament

În cazul pacienţilor care prezintă simptome cardiace (cum sunt tahicardie, palpitaţii), trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului şi instituirea terapiei simptomatice, cum sunt medicamentele betablocante cardioselective. Medicamentele beta-blocante trebuie administrate cu precauţie pacienţilor cu antecedente de bronhospasm.

În timpul administrării continue a Ventolin soluţie de inhalat prin nebulizator orice semn de supradozaj poate fi înlăturat prin întreruperea administrării medicamentului.

3. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

3.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiastmatice, adrenergice inhalante, β2-adrenergice selective.

Cod ATC: R03A C02.

3.2 Proprietăţi farmacocinetice

Mecanism de acţiune

Salbutamolul este un agonist selectiv al receptorilor β2-adrenergici. La doze terapeutice acţionează asupra receptorilor β2-adrenergici din fibrele musculare de la nivelul bronhiilor, acţionând slab sau deloc asupra receptorilor β1-adrenergici de la nivelul cordului.

Absorbţie

După administrarea pe cale inhalatorie, între 10-20% din doză ajunge în căile aeriene inferioare. Restul se reţine în dispozitivul inhalator sau se depozitează în orofaringe de unde se ingeră. Fracţiunea depozitată în căile aeriene este absorbită în ţesutul pulmonar şi circulaţie, dar nu este metabolizată la nivel pulmonar.

Distribuţie

Salbutamol se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de pănă la 10%.

Metabolizare

Ajungând în circulaţia sistemică, se metabolizează la nivel hepatic şi se excretă în special prin urină sub formă nemodificată şi ca sulfat fenolic.

Partea ingerată dintr-o doză inhalată se absoarbe din tractul gastro-intestinal şi se metabolizează la primul pasaj hepatic până la sulfat fenolic. Partea nemodificată şi cea conjugată sunt excretate în principal prin urină.

Eliminare

După administrare pe cale intravenoasă, salbutamolul are un timp de înjumătăţire plasmatică de 4 - 6 ore şi este eliminat parţial renal şi parţial prin metabolizare către forma inactivă 4 -O- sulfat (sulfat fenolic)care este excretată în special prin urină. Se excretă în proporţie mică prin materiile fecale. Cea mai mare parte dintr-o doză de salbutamol administrată intravenos, oral sau prin inhalare se excretă în 72 ore.

3.3 Date preclinice de siguranţă

La fel ca în cazul celorlalţi agonişti β2-selectivi potenţi, salbutamolul a dovedit efect teratogen la şoarece în cazul administrării subcutanate. Într-un studiu privind efectele asupra procesului de reproducere, 9,3% dintre feţi au prezentat palatoschizis la doza de 2,5 mg salbutamol/kg, reprezentând de 4 ori doza maximă orală la om. La şobolan, administrarea orală a dozelor de 0,5 , 2,32 , 10,75 şi 50 mg salbutamol/kg şi zi în timpul sarcinii nu a determinat anomalii fetale semnificative. Singura reacţie toxică a constat în creşterea mortalităţii neo-natale la cea mai mare doză, ca rezultat al lipsei de îngrijire maternă.

Un studiu privind efectele asupra procesului de reproducere la iepure a evidenţiat malformaţii craniale la 37% dintre feţi la doza de 50 mg salbutamol/kg/zi, de 78 ori mai mare decât doza maximă orală la om.

4. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

4.1 Lista excipienţilor

Apă purificată

Clorură de benzalconiu

Acid sulfuric diluat

4.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

4.3 Perioada de valabilitate

3 ani - după ambalarea pentru comercializare.

1 lună - după prima deschidere a flaconului.

4.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

4.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon din sticlă brună, închis cu capac din PP/PE, conţinând 10 ml soluţie de inhalat prin nebulizator.

Cutie cu un flacon din sticlă brună, închis cu capac din PP/PE, conţinând 20 ml soluţie de inhalat prin nebulizator.

4.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Diluare

Ventolin soluţie de inhalat prin nebulizator poate fi diluată cu soluţie salină izotonă sterilă.

Soluţia rămasă neutilizată în nebulizator trebuie aruncată.

Scrieţi o recenzie

VENTOLIN 5 mg/ml x 1 SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATOR

Salbutamolul este un agonist selectiv al receptorilor β2-adrenergici. La doze terapeutice acţionează asupra receptorilor β2-adrenergici din fibrele musculare de la nivelul bronhiilor, acţionând slab sau deloc asupra receptorilor β1-adrenergici de la nivelul cordului.

Scrieţi o recenzie

Intrebări despre produs

Pune o intrebare

30 alte produse în aceeași categorie:

No products

Nu ai ales Shipping
0,00 lei Total

Vezi coşul